Servis Kod Elektronik Sigurnosni Sistemi

Naručite uslugu ili procenite troškove

Besplatna procena
Mogućnosti

Servis & teren

Pored servisiranja, instalacija i popravke u našem servisu, izlazimo na teren i vršimo radove po potrebi i narudžbi naručioca.

Popravke
Programiranje
Prodaja
Ugradnja
Instalacije
Procena i proračun

Osnovne delatnosti

Frank's Co.
Sistemi tehničke zaštite
Video nadzor, kontrola pristupa...

Alermni sistem, Video nadzor, Kontrolu pristupa, Protivpožarni sistem, Interfoni...

Retro Beats
Elektronski uređaji
Servis i popravka

Popravke set top boxova, rutera, antena, telefona, tableta, računara i opreme.

Tourner
Montaža
Terenski radovi

Montaža antena, prijemnika, senzora, kamera, šifratoro..

Retro Press
Programiranje
Mobilne, desk top i internet aplikacije

Izrada namenskih softvera, aplikacija za različite platforme, pc računare i SQL online.

  Procenite potrebe

Popunite elektronske forme i procenite potrebe.

Besplatna procena

Mi smo ovlašćeni servis za sledeće brendove: LCD, Toshiba, LG, FOX i Stela.