Delatnosti Activity

PROTIV POŽARNI SISTEM

Likovi:
Like Down:
Kreirano:
27 авг 2021

Dojava požara

Ključni aspekt zaštite objekata od požara je identifikovati požar u samom začetku i upozoriti ljude u objektu i neposrednoj blizini objekta, kao i vatrogasne službe. Upravo je to uloga sistema za ranu detekciju i dojavu požara. U zavisnosti od predviđenog scenarija požara, tipa i namene objekta, kao i broja ljudi koji se nalaze u njemu, ovi sistemi mogu imati nekoliko osnovnih funkcija:

Sistemi zaštite od požara

Sistemi zaštite od požara

  • Dojavu požara u ranoj fazi pomoću ručnih javljača ili automatski pomoću detektora dima ili povišene temperature u objektu
  • Upozoravanje ljudi u objektu i neposrednoj blizini objekta na potrebu za evakuacijom u slučaju požara
  • Obaveštavanje vatrogasnih službi
  • Upravljanje drugim sistemima u zgradi u cilju sprečavanja širenja požara (elektroenergetski sistemi, klimatizacija, ventilacija...)

Za manje objekte se uglavnom koriste konvencionalni sistemi za dojavu požara koji koriste grupnu (kolektivnu) identifikaciju alarma, dok se za veće objekte uglavnom koriste adresabilni sistemi kod kojih je moguća pojedinačna identifikacija detektora.

Za skladišta u kojima se nalazi roba velike vrednosti zbog velike visine plafona često se dešava da javljači požara isuviše kasno detektuju požar što rezultuje velikom materijalnom štetom. Bosch nudi video kamere i softver koje u sklopu postojećeg sistema video nadzora predstavljaju dodatnu zaštitu postojećem sistemu dojave požara. Prednost ovog sistema je u tome što vrši dojavu požara (vreme reakcije 10-30s) i nekoliko desetina sekundi pre požarnih javljača čime se potencijalno sprečava velika materijalna šteta. Kako za instalaciju ovog sistema nije potreban nikakav dodatni hardver, ovim se štedi na novcu, ali i na vremenu potrebnom za instalaciju Sistema.

Nema još komentera...

Ostavite komentar

56351

Limit karaktera 400