Delatnosti Activity

EVIDENCIJA RADNOG VREMENA

Likovi:
Like Down:
Kreirano:
27 авг 2021

EVIDENCIJA RADNOG VREMENA


Kompanija je jaka
koliko je jaka njena najslabija karika

Kao iskusan poslodavac i dobar menadžer znate da kompanije napreduju i uspešno posluju samo uz odgovornost i posvećenost svih u timu.

Međutim, duboko ste svesni toga da je i najbolji radnik ipak samo čovek

(a ljudi imaju slabosti), ali vam je jasno i to koliko je svaki pojedinac važan da bi ceo sistem funkcionisao kako treba.

 evidencija radnog vremena pomaže da na pravi način podstaknete zaposlene i podignete njihovu svest koja doprinosi promeni kulture poslovanja kompaniju podiže na viši nivo.

Šta vam omogućuje
softver za evidenciju radnog vremena?

Naš  softver za evidenciju radnog vremena zaposlenih koji omogućava jasan uvid u efikasnost radnog vremena vaše kompanije.

U svakom trenutku na jednostavan način preko crvenog i zelenog izveštaja možete imati precizan uvid u to ko kasni na posao, ko prekoračuje vreme pauze, izlazi ranije s posla ili radi prekovremeno.

Funkcionalnost ,Precizni izveštajiPristup sa bilo koje lokacijeJednostavnost korišćenjaPodešavanje prema vašim potrebama Bezbednost podataka

Crveni izveštaj

pokazuje:

• Izveštaje formirane na osnovu potreba vaše kompanije

• Ko izlazi sa posla pre kraja radnog vremena

• Ko prekoračuje vreme pauze

• Ko kasni na posao

evidencija radnog vremena my work mobilna aplikacija
 
evidencija radnog vremena my work mobilna aplikacija

Zeleni izveštaj
pokazuje:

• Izveštaje formirane na osnovu potreba vaše kompanije

• Ko je na posao došao ranije

• Ko radi prekovremeno

Pouzdano, fleksibilno i dugoročno
Skess rešenje je

Prateći dinamiku savremenog poslovanja, želeli smo da klijentima ponudimo sistem koji će odgovarati različitim delatnostima i potrebama modernih kompanija. Zato smo nastojali da evidencija radnog vremena Skess bude pre svega pouzdano, fleksibilno i dugoročno rešenje.

Pre svega nudemo naš program jer je:

- FUNKCIJALAN.

- PRECIZAN IZVEŠTAJ.

- PRISTUP SA BILOKOJE LOKACIJE.

- JEDNOPSTAVNOST KORIŠĆENJA.

- PODEŠAVANJE PREMA VAŠIM POTREBAMA.

- BEZBEDNOST PODATAKA. 


MALA PREDUZEĆA

Do 50 zaposlenih.
MALA PREDUZEĆA

Skess sistem uspešno odgovara na potrebe kompanija i delatnosti sa veoma malim brojem radnika. Kako je ovo rešenje isključivo proizvod naše kompanije, možemo izaći u susret klijentima u gotovo svim njihovim zahtevima i u sistemu formirati stavke koje će im olakšati organizaciju radnika, procesa rada, obračun plata itd.

SREDNJA PREDUZEĆA.

Od 50 do 250 zaposlenih.
evidencija radnog vremena za srednja preduzeća
SREDNJA PREDUZEĆA

Skess  softver za evidenciju radnog vremena u potpunosti prati dinamiku savremenog biznisa. Dodatna prednost našeg sistema je i u tome što se jednostavno, bez komplikovanih procesa, nadograđuje i širi kako raste sama kompanija. U sistem i izveštaje se može uneti neograničeni broj zaposlenih koji se mogu lako organizovati u grupe prema sektorima, rasporediti prema smenama i sl.

VELIKA PREDUZEĆA

Preko 250 zaposlenih.
evidencija radnog vremena za velika preduzeća
VELIKA PREDUZEĆA

Kad je reč o u velikim kompanijama, prednosti Skess rešenja najviše dolaze do izražaja. Praćenje efikasnosti radnog vremena i organizacija zaposlenih su precizni i laki bilo da se radi o korporacijama, fabrikama, javnim ustanovama ili nekim drugim složenim sistemima. Skess može obuhvatiti izveštaje sa više terminala unutar jedne ustanove ili sa različitih lokacija iste kompanije. Terminali mogu biti i mobilni, što posebno odgovara kompanijama koje rade na terenu (npr. građevinske kompanije).


Nema još komentera...

Ostavite komentar

52488

Limit karaktera 400